glyA2

Serine hydroxymethyltransferase 2

Molecular Synopsis