treZ

Malto-oligosyltrehalose trehalohydrolase

Molecular Synopsis