EZH1 logo

EZH1

Histone-lysine N-methyltransferase EZH1

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table