ubiA

4-hydroxybenzoate octaprenyltransferase

Molecular Synopsis