mraY

Phospho-N-acetylmuramoyl-pentapeptide-transferase

Molecular Synopsis