MJ1598 logo

MJ1598

UPF0284 protein MJ1598

Molecular Synopsis