NHX1

Endosomal/prevacuolar sodium/hydrogen exchanger

Molecular Synopsis