uvrA logo

uvrA

UvrABC system protein A

Molecular Synopsis