prnB logo

prnB

Monodechloroaminopyrrolnitrin synthase PrnB

Molecular Synopsis