slr0709

RutC family protein slr0709

Molecular Synopsis