RIB4 logo

RIB4

6, 7-dimethyl-8-ribityllumazine synthase

Molecular Synopsis