ypsA logo

ypsA

UPF0398 protein YpsA

Molecular Synopsis