VASP logo

VASP

Vasodilator-stimulated phosphoprotein

Molecular Synopsis