SAM1

S-adenosylmethionine synthase 1

Molecular Synopsis