slyA logo

slyA

Transcriptional regulator SlyA

Molecular Synopsis