uvrB logo

uvrB

UvrABC system protein B

Molecular Synopsis