xcpQ logo

xcpQ

Secretin XcpQ

Structural Ligandability

Domains Chains

23 chains assessed

Distribution