SAM2

S-adenosylmethionine synthase 2

Molecular Synopsis