Prkch

Protein kinase C eta type

Molecular Synopsis