SPO11

Meiosis-specific protein SPO11

Molecular Synopsis