hyaE logo

hyaE

Hydrogenase-1 operon protein HyaE

Molecular Synopsis