ATP6V1B1

V-type proton ATPase subunit B, kidney isoform

Molecular Synopsis