tsaD

tRNA N6-adenosine threonylcarbamoyltransferase

Molecular Synopsis