AKR1 logo
AKR1 (Palmitoyltransferase AKR1)
FEATURES
Loading...
Loading...
FAMILY
DESCRIPTION
Also known as AKR1_CRYNB, AKR1. Palmitoyltransferase specific for casein kinase 1.
Also known as AKR1_CRYNB, AKR1. Palmitoyltransferase specific for casein kinase 1.
AKR1 logo

AKR1

Palmitoyltransferase AKR1

Molecular Synopsis