nusA logo

nusA

Transcription termination/antitermination protein NusA

Molecular Synopsis