VCM66_1816

UPF0227 protein VCM66_1816

Molecular Synopsis