VCM66_1800

UPF0434 protein VCM66_1800

Molecular Synopsis