VCM66_1522

UPF0753 protein VCM66_1522

Molecular Synopsis