PSY3

Phytoene synthase 3, chloroplastic

Molecular Synopsis