YPK_2467

UPF0266 membrane protein YPK_2467

Molecular Synopsis