YPK_1899

UPF0283 membrane protein YPK_1899

Molecular Synopsis