glyA

Serine hydroxymethyltransferase

Molecular Synopsis