mnmG

tRNA uridine 5-carboxymethylaminomethyl modification enzyme MnmG

Molecular Synopsis