730059 logo

4-[[4-(4-methyl-3-morpholinosulfonyl-phenyl)phthalazin-1-yl]amino]benzenesulfonamide

Compound Synopsis