565954 logo

1-(4-{4-[4-(2-ISOPROPYL-PHENYLSULFANYL)-3-TRIFLUOROMETHYL-PHENYL]-OXAZOL-2-YL}-PIPERAZIN-1-YL)-ETHANONE (STRUCTURAL MIX)

Compound Synopsis