432296 logo

N-(4-Methoxylbenzyl)Evodiamine

Compound Synopsis