432193 logo

N-(2-Methylbenzoyl)Evodiamine

Compound Synopsis