3450676 logo

N-[3-[(2,5-dimethylphenyl)methoxy]-4-(propylsulfonylamino)phenyl]-4-iodo-benzamide

Compound Synopsis