3450274 logo

2-[4-[2-[5-[4-(2-cyanophenyl)piperazine-1-carbonyl]-2,4-dimethyl-phenyl]ethyl]piperazin-1-yl]benzonitrile

Compound Synopsis