3450238 logo

2-[4-[[5-[3,3-dimethyl-4-(2-pyridyl)piperazine-1-carbonyl]-2,4-dimethyl-phenyl]methyl]piperazin-1-yl]benzonitrile

Compound Synopsis