3446171 logo

N-[4-[1-[3-[(acetonylamino)methyl]-4-methyl-phenyl]-2-oxo-benzo[h][1,6]naphthyridin-9-yl]phenyl]methanesulfonamide

Compound Synopsis