339794 logo

5'-prenylxanthohumol

Compound Synopsis