2921342 logo

4-[[1-[[2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-4-piperidyl]methoxy]-5-cyclopropyl-2-fluoro-N-methylsulfonyl-benzamide

Compound Synopsis