2828239 logo

triphenylstannyl 4-iodobenzoate

Compound Synopsis