2828094 logo

tris(4-fluorophenyl)stannyl acetate

Compound Synopsis