1114424 logo

N-Benzylbenzamide Difluoroborane

Compound Synopsis