1063934 logo

(E)-Dibenzylideneacetone

Compound Synopsis